Innoenergy

Umiejętności i potrzeby biznesowe startupów i MŚP - ankieta

1. Twoja (przyszła) firma to:

2. Prowadzisz lub zamierzasz prowadzić działalność m.in. w sektorze cleantech (np. efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, środowisko, magazynowanie energii, energetyka, rozwój zrównoważony, gospodarka o obiegu zamkniętym itp.):

3. Kraj, w którym masz zarejestrowaną lub zamierzasz zarejestrować firmę to:

4. Silne i słabe strony Twojej firmy to:
(oceń wszystkie w skali 1 – bardzo słaba strona 5 – bardzo mocna strona)
a. Rozeznanie rynku (identyfikacja potrzeb rynkowych, konkurencji itp.)
b. Własna i sprofilowana oferta (wprowadzenie pomysłu na rynek)
c. Potencjał ludzki (pracownicy, pracownicy tymczasowi, naukowcy)
d. Umiejętności zarządcze
e. Zasoby finansowe, dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania (np. inwestorów)
f. Dostęp do infrastruktury naukowo – badawczej
g. Ochrona własności intelektualnej (IPR) – patenty itp.
h. Biuro/siedziba (coworking, własne)
5. Potrzeby Twojej firmy to:
(oceń wszystkie w skali 1 – nieistotne 5 – bardzo ważne)
a. Doradztwo w zakresie umiejętności biznesowych i rozumienia potrzeb rynku
b. Doradztwo w zakresie szacowania wartości rynkowej i definiowania oferty (wprowadzanie pomysłu na rynek)
c. Rozwój instytucjonalny (budowa potencjału)
d. Rozwój instytucjonalny (umiejętności zarządcze)
e. Dostęp do zewnętrznego finansowania (np. inwestorzy, kredyt)
f. Dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej
g. Pomoc w ochronie własności intelektualnej
h. Biuro/siedziba
6. Czy możemy się z Tobą skontaktować z ofertą darmowego wsparcia (szkolenia, coaching, wsparcie w rozwoju firmy)?